Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ quý vị xin liên hệ cua địa chỉ email: [email protected]

Và Fanpge: https://www.facebook.com/toplistkaraoke

Chân thành cảm ơn!